Можности за волонтирање

 1. Гешталт Институт – Скопје 

Седиште: Методија Шаторов Шрло 8/1- Скопје

 2. “Иднина”  

Седиште: 2ра Македонска бригада бр.3

 3. Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби – Ластовица – Скопје  

Седиште: Бул.АВНОЈ 60 II/18 -1000 Скопје

Доколку сте заинтересирани за повеќе информации и волонтирање пишете на psiheskonadvoresnasorabotka@gmail.com