Friday, February 28, 2020
Home Можности за пракса

Можности за пракса

 1. Гешталт институт “Синергија”- Скопје 

Седиште: ул. “Орце Николов”- бр. 190 3/4 – Скопје

 2. Гешталт институт – Скопје 

Седиште: Методија Шаторов Шaрло 8/1- Скопје

 3. Ипсос Дооел Скопје 

Седиште: ул. Каирска бр. 31 1000 Скопје

 4. Инсајдер ИД 

Седиште: ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, Македонија

 5. “Иднина” 

Седиште: 2ра Македонска бригада бр.3

 6. Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби –
Ластовица – Скопје 

Седиште: Бул.АВНОЈ 60 II/18 -1000 Скопје

 7. Гаспар Центар за психофизичко здравје 

Седиште: ул. Милан Марковиќ бр.48 Скопје

Доколку сте заинтересирани за повеќе информации или за посетување на пракса пишете на psiheskonadvoresnasorabotka@gmail.com