Членови на управен одбор

Марија Танеска
Претседател
Ѕвездица Алексоска
Заменик претседател
Сара Настја Ристовска
Генерален секретар
Владимир Максимовиќ
Истражување
Драгана Стојановска
Надворешна соработка
Марија Стојановска
Организација на настани
Бојан Станков
ИТ, Маркетинг и социјални медиуми.
Адријан Јованов
Човечки ресурси