Циклус обуки на тема „Емоционална интелигенција“ – иницијатива спроведена од Младите Можат во соработка со Психеско. Циклусот обуки се одржа во БАС (Бизнис Академија Смилевски) и траеше од 15-21.7.2015. Предавачи на овие обуки беа Сузана Арсовска, Тиана Ивановска, Анита Јанчевска и Ангела Маневска.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here