Coming together is a beginning, Keeping together is progress, Working together is success. -Henry Ford Цел на групното работење е стремење кон заеднички успеси и единствена работна атмосфера, дури и кога постојат различни визии. Токму тоа го постигнавме на викендот од 17ти до 19ти февруари, кој беше наменет за зближување на членовите на здружението, за предавања, проекти и многу забава. Networking активностите придонесоа за креирање на нови идеи и поставување на “подиумот” за нови проекти и понатамошни соработки. Здружението на студенти “Психеско” и во иднина ќе работи на тоа членовите во истото да бидат исполнети, задоволни и мотивирани за придонес на сопствениот напредок и негово растење. T-ogether E-veryone A-chieves M-ore

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here